Universities in Taiwan: Learn or Teach English & Chinese

More info here on Taiwan schools and universities

 

National Universities

National Central University:
38 Wu-chuan Li Chung-li
Tao-yuan
Taiwan 32054, R.O.C.
Telephone: (03) 422 7151
Fax: (03) 422 6062

 

National Changhua University of Education:
1 Chin-De Road
Pai Sha Village
Changhua 500
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 723 2105
Fax: (04) 724 3074

 

National Chengchi University:
64 Chih-nan Rd
Section 2
Wenshan
Taipei 11623
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2939 3091
Fax: (02) 2937 9611

 

National Cheng Kung University:
1 Ta Hsuch Road
Tainan 701
Taiwan ROC.
Telephone: (06) 275 7575
Fax: (06) 236 8660

 

National Chi Nan University:
1 University Road
Pu Li
Nantou 545
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 991 0960
Fax: (04) 991 0413

 

National Chiao Tung University:
1001 Ta Hsueh Road
Hsinchu 30050
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 571 2121, 572 6111
Fax: (03) 572 1500

 

National Chung Cheng University:
160 San Hsing
Ming Hsiung
Chai Yi 621
Taiwan ROC.
Telephone: (05) 272 0411, (05) 272 0425
Fax: (05) 272 0408

 

National Chung Hsing University:
250 Kuo Kuang Road
Taichung 402
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 287 3181
Fax: (04) 287 0925

 

National Chung Hsing University (Taipei):
67 Min Sheng East Road Section 3
Taipei 104
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2502 5654
Fax: (02) 2503 0445

 

National Dong Hwa University:
1 Da Hsueh Road Section 2 Shou Feng Hualien 974
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 866 2500
Fax: (03) 866 2528

 

National Kaohsiung Normal University:
116 Ho Ping 1st Road
Kaohsiung 802
Taiwan ROC.
Telephone: (07) 717 2930
Fax: (07) 711 0315

 

National Open University:
172 Chung Cheng Road
Lu Chow City
Taipei 247
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2282 9355
Fax: (02) 2283 1721

 

National Pingtung University of Science and Technology:
1 Hsueh Fu Road
Neipu Hsiang
Pingtung 912
Taiwan ROC.
Telephone: (08) 770 3202
Fax: (08) 770 2226

 

National Sun Yat Sen University: ?
70 Lien Hai Road
Kaohsiung 804
Taiwan ROC.
Telephone: (07) 525 2610
Fax: (07) 525 2639

 

National Taipei University of Technology: ?
1 Chung Hsiao East Road
Section 3
Taipei 10643
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 771 2171
Fax: (02) 751 8845

 

National Taiwan Normal University:
162 Ho Ping East Road
Section 1
Taipei 106
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2362 5101
Fax: (02) 2392 2607

 

National Taiwan Ocean University:
2 Pei Ning Road
Keelung 20224
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2462 2192
Fax: (02) 2462 0724

 

National Taiwan University:
1 Roosevelt Road
Section 4
Taipei 10617
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2363 0231
Fax: (02) 2362 7651

 

National Taiwan University of Science and Technology: ?
43 Keelung Road
Section 4
Taipei 106
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2733 3141
Fax: (02) 2733 1044

 

National Tsing Hua University:
101 Kuang Fu Road
Section 2
Hsinchu 300
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 571 5131
Fax: (03) 572 2467

 

National University Kaohsiung: ?(The University is not yet open)
416 Lan Chang Road
Nan Tzu
Kaohsiung
Taiwan ROC.
Telephone: (07) 366 1533
Fax: (07) 366 1545

 

National Yang Ming University: ?
155 Li Nong Street
Section 2
Shih-Pai
Taipei 112
Taiwan, ROC.
Telephone: (02) 2826 7000
Fax: (02) 826 4051

 

National Yunlin University of Science and Technology: ?
123 University Road
Section 3
Touliu
Yunlin 640
Taiwan ROC.
Telephone: (05) 534 2601
Fax: (05) 532 1719

Municipal Universities
Open University of Kaohsiung: ?
436 Ta-Yie North Road
Hsiao Kang
Kaohsiung 812
Taiwan ROC.
Telephone: (07) 801 2008
Fax: (07) 806 6720

 

Private Universities
Chang Gung University: ?
259 Wen Hwa 1st Road
Kwei Shan
Taoyuan 333
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 328 3016
Fax: (03) 328 3031

Chang Jung Christian University ?
369 Chang Jung Road
Section 1
Kway Jen
Tainan 711
Taiwan ROC.
Telephone: (06) 278 0123
Fax: (06) 278 0111

 

Chaoyang University of Technology: ?
168 Gifeng East Road
Wufeng
Taichung 413
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 332 3000
Fax: (04) 332 9898

 

Chinese Culture University: (Chinese - English page)
55 Hwa Kang Road
Yang Ming Shan
Taipei 111
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 861 0511
Fax: (02) 861 5031

 

Chung Hua University: ?
30 Tung Shing Road
Hsinchu 30067
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 537 4281
Fax: (03) 537 3771

 

Chung Yuan Christian University: ?
22 Pu Jen
Pu Chung Li
Chung Li
Taoyuan 32023
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 456 3171
Fax: (03) 456 3160

 

Da Yeh University: (Chinese page)
112 Shan Jeau Road
Fu Hsing
Ta Tsuen
Changhua 51505
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 852 8469
Fax: (04) 852 8466

 

Feng Chai University: ?
100 Wen Hwa Road Seatwen Taichung 407
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 451 7250
Fax: (04) 451 5517

 

Fu Jen Catholic University: ?
510 Chung Cheng Road Hsin Chuang Taipei 24205
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 903 1111
Fax: (02) 903 5524

 

Hua Fan University: ?
1 Hua Fan Road
Feng Tien Tsun
Shih Ting Hsiang
Taipei 223
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2663 2102
Fax: (02) 2663 1119

 

I Shou University: (Chinese page)
1 Hsueh Cheng Road
Section 1
Ta Hsu Hsiang
Kaohsiung 84008
Taiwan ROC.
Telephone: (07) 656 3711
Fax: (07) 656 3734

 

Ming Chuan University: ?
250 Chung Shan North Road
Section 5
Shihlin
Taipei 111
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2882 4549
Fax: (02) 2881 0521

 

Providence University: ?
200 Chung Chi Road Sha Lu
Taichung 43301
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 631 1150
Fax: (04) 631 1170

 

Shih Chien University: (Chinese page)
3 Ta Chi Street Lane 62
Taipei 104
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2533 8151
Fax: (02) 2504 6293

 

Shih Hsin University: ?
1 Mu Cha Road, Lane 17
Section 1
Wen San
Taipei 116
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2236 8225
Fax: (02) 236 5133

 

Soochow University: ?
70 Wai Shuang Hsi Road
Shih Lin
Taipei 111
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2881 9471
Fax: (02) 2882 9310

 

Tamkang University: ?
151 Ying Chuan Road
Tamsui
Taipei 251
Taiwan ROC.
Telephone: (02) 2622 0781
Fax: (02) 2622 3204

 

Tunghai University: ?
181 Taichung Harbor Road
Section 3
Taichung 407
Taiwan ROC.
Telephone: (04) 359 0121
Fax: (04) 359 6557

 

Yuan Ze University:
135 Yuan Tung Road
Chung Li
Taoyuan 320
Taiwan ROC.
Telephone: (03) 463 8800
Fax: (03) 463 8900

To Top